A VENDÉGHÁZ TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

A saját érdekében kérem olvassa el figyelmesen!

Az épület faépület, melyet nádfedés borít, ezért a tűzesetek megelőzés alapvető követelmény.

A szabályok betartás mindenkire kötelező érvényű.

 • Épített tűzrakóhely használata
 • Figyelemmel, és kellő óvatossággal dohányozzon , amelyre csak a szabadban kijelölt, táblával jelölt helyen van lehetőség. Az épületben és a mólón is tilos.
 • Csak kifogástalan elektromos berendezést (hajszárító, vasaló…..)használjon , bekapcsolt állapotban folyamatos felügyeletet kell biztosítani. Használat után le kell kapcsolni, hálózatról le kell választani.
 • A konyhai indukciós tűzhelyen csak ételmelegítés engedélyezett, a használati utasítás rendelkezéseit be kell tartani! A tűzhelynél rendszeresített tűzoltó aerosol ételtűz esetén használható, készenléti helyéről eltávolítani tilos.
 • A hőt fejlesztő berendezések szellőzését ne gátolja. Ne terítsen a lámpára éghető árnyékvetőt , dekorációt!
 • Az épület elektromos fűtőtestekkel fűthető, kezelését a használati utasítás szerint végezze. Hősugárzó használata tilos.
 • Ha valamely berendezésnél hibás működést észlel , azonnal kapcsolja ki!
 • A létesítmény területén gyertya, fáklya , faszenes vagy gázüzemű grillsütő használata tilos.
 • Gázpalackot az épületben tárolni, használni tilos!
 • Az épületben tartalék világításként csak elemlámpa használható, petróleum, vihar, vagy egyéb, de éghető folyadékkal üzemelő berendezés nem .

Tűz vagy füst esetén a következők szerint járjon el:

 • Telefonon azonnal értesítse a tűzoltóságot telefonon: 105 vagy 112
 • -A természetes közlekedési útvonalakon azonnal hagyja el az épületet.
 • Ha azt tapasztalja, hogy Ön az első észlelő ,hangos kiabálással , ajtókon való     bezörgetéssel riassza az épületben tartózkodókat . Riassza a szomszédos épületekben tartózkodókat is!
 • Hívja fel a figyelmet a pánikmentes közlekedésre, mert így sokkal gyorsabb az épület kiürítése.
 • Védekezzen a füst ellen a szája elé tett nedves kendővel

Tűzjelzéskor közölje:

 • pontos cím : 9354 OSLI , Hanyi u. TÓPARK (horgásztó)
 • mi ég?
 • mekkora a tűz?
 • van-e életveszély?keret
 • nevét ,telefonszámát

A létesítmény területén a következő tűzoltásra alkalmas felszerelések és eszközök találhatók:

 • Föld feletti tűzcsap a parkban, a tűzrakó hely közelében, szerelvényekkel – használata a tömlő kifektetésével indul, a tűzcsap és a sugárcső megnyitásával történik. Használata nemcsak az épület tüze esetén, hanem a szabadtéri tűz esetén is célszerű.

Fontos, hogy a vízzel történő oltás megkezdése előtt a házat áramtalanítsa az épület falán lévő kapcsolószekrényen. A kapcsolószekrényt közvetlenül vízzel ne oltsa.

 • Az épületben porral oltó készülékek vannak elhelyezve a kezdeti tűz gyors oltására. Használatának módja a készülék címkéjén van feltüntetve, kérem tanulmányozza. Feszültség alatti berendezések oltására is
 • Tűz oltására a tóból vödörrel vett víz is használható.

Áramtalanítás lehetősége: épület falazatán lévő elektromos kapcsolószekrény főkapcsolójával.

Vezetékes gáz: nincs az épületben

Palackos gáz: nincs az épületben, behozatal tilos

 

Egyéb tűzvédelmi szabályok:

 • Az épületben megengedett létszám: 10 fő
 • Tűzveszélyes folyadékot tárolni az épületben
 • Tűz esetén a szomszéd házakban tartózkodókat is riassza , kérjen tőlük segítséget!
 • Elektromos kapcsolókat, tűzvédelmi berendezést, közlekedési utakat ideiglenesen sem szabad
 • tűzrakási igényét jelezze a gondnoknak
 • élénk vagy erősebb szélben tüzet rakni tilos
 • csak a rendszeresített tüzelőanyag használható
 • a begyújtáshoz éghető folyadék, gáz használata tilos
 • a használat időtartama alatt állandó felügyelet biztosítandó
 • használat befejezésekor a tüzet vízzel teljesen el kell oltani
 •  Grillezés
  • gáztüzelésű grillsütő használata a stégeken megengedett
  • grillsütőt az épületbe, illetve a teraszra vinni tilos
  • a grillsütő használata során állandó felügyelet biztosítandó
  • használat után a palackot el kell zárni
  • csak acél, biztonsági szelepes PB palack használható
   • tartalékpalack a szabadtéren elhelyezett fém tárolószekrényben tárolható, tárolható mennyiség 2db
   • palackcserét a Tópark gondnoka végezhet
   • rendellenes működés esetén a palackot azonnal el kell zárni.

A fentiekkel nem ijesztgetni akarjuk, hanem itt tartózkodásának nagyobb biztonságát kívánjuk elősegíteni. Megértését köszönöm.