,Horgászrend!

Horgászni kizárólag érvényes állami horgászjegy és területi engedély birtokában lehet.

Napi jegyes horgászatra szálláshely bérlés nélkül nincs lehetőség.

Alkalmazható horgászati, halászati eszközök és módszerek:
• Felnőtt és 70 év feletti horgász 2 bottal botonként maximálisan kettő horoggal horgászhat, a horgok maximum egy ágúak lehetnek. Ragadozó hal horgászata esetén botonként maximálisan egy horoggal lehet horgászni, ahol a horog maximum három ágú lehet.
• A turista állami horgászjeggyel és ifjúsági horgász két legfeljebb két db egy ágú horoggal szerelt bottal horgászhat. Ragadozó hal horgászata esetén egy bottal horgászhat, ami maximálisan egy horoggal szerelt, ahol a horog maximum három ágú lehet.
• Gyermek, valamit értelmi fogyatékkal élő horgász egy darab, egy legfeljebb egy ágú horoggal felszerelt úszós készséget használhat. Csak felnőtt kísérő felügyelete mellett és csak nappal horgászhat 06-22 h-ig.
• A halgazdálkodási célok elérését biztosító halászati tevékenységhez a tevékenység legoptimálisabb elvégzését biztosító, a jogszabály által nem tiltott halászeszközökkel lehet elvégezni. A halászati tevékenységet, csak az arra megfelelő jogosultsággal, engedéllyel rendelkező személy végezheti.
• Merítő háló és horogszabadító használata kötelező! A merítőhálónak olyan méretűnek és kialakításúnak kell lennie, ami a hal sérülésmentes kiemelését biztosítja. A merítőhálót a jegy váltáskor be kell mutatni és amennyiben az a tó üzemeltetője szerint nem megfelelő, abban az esetben igényelhető a horgászat idejére halkímélő merítőszák. Horgászat során az 5 kg-nál nagyobb egyedek merítéséhez minimum 1m X 1 m merítőháló használandó. A horgászat során kötelező a szájfertőtlenítő használata.
• A megfogott halat a horogtól kíméletesen kell megszabadítani, majd ezt követően minden egyedet a vízbe vissza kell helyezni (hal vásárlásra vagy megtartására nincs lehetőség) Az idegenhonos halakat a horgász köteles a tógazdának élő állapotban óránként leadni. Azt a vízbe visszahelyezni, vagy a vízparton elásni, eldobni tilos.
• A horgászat során pontymatrac használata kötelező a 0,5 kg-nál nagyobb egyedek esetében.
• Az 1×1 méteres csalihalfogó háló használata a vízterületen engedélyezett.
• Horgászni partról és vízijárműről is szabad. Jégről csak legalább 10 cm-es jégvastagság esetén szabad, amihez a tógazda előzetes írásbeli engedélye szükséges. Léken horgászni csak a tógazda által vágott léken lehet, majd a horgászat végén a léket nádtorzsa behelyezésével jól látható módon meg kell jelölni. Éjszaka jégről horgászni tilos. Az éjszaka a csillagászati napnyugta előtt fél órával illetve csillagászati napkeltét követő fél óráig tart.
• Kizárólag a horgászatok során szokásos mértékű beetetés alkalmazható. Az etetés mennyiségét és minőségét a tógazda helyileg, időben és mennyiségben korlátozhatja.
• A vízterületen bojli használata engedélyezett. Használatát időszakosan a tógazda korlátozhatja.
• November 1. és március 15. között a halradar használata tilos!
• Márciustól októberig az éjszakai horgászat engedélyezett, de éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező!
• A pergető horgászat a vízterületen engedélyezett.

Részletes előírások, a horgászat rendje:

• A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztán tartani. Szemetet, ételt, hal csali maradékot, haltisztítás hulladékát a horgászhelyen hagyni, és a hal csali maradékán kívül azt a vízbe dobni tilos! Horgászatot csak tiszta horgászhelyen szabad megkezdeni! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni!
• A horgászat érdekében a vízi- és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása, átépítése tilos!
• A szabályszerűen kifogott és megtartható halat, ha a horgász meg is akarja tartani a fogást követően csak olyan szákban helyezheti el, amely a hal kíméletes tárolására alkalmas! A kifogott, halat azonnal és óvatosan, kerülve a hal sérülését, törését azonnal a vízbe vissza kell helyezni. A horgászatot addig nem folytathatja a horgász, ameddig meg nem bizonyosodott róla, hogy a hal elúszott. Ha a megtartani nem kívánt hal a horgot mélyre nyelte, abban az esetben a zsinórt a horoghoz lehető legközelebb kell elvágni és a halat a horoggal együtt kell visszaereszteni. A horgot kíméletlenül visszanyerni nem szabad. A véletlenül elpusztult halat, ha az egyébként megtartható lett volna, a napi kvóta terhére a horgász köteles megtartani, azt élettelen állapotban a vízbe vissza nem helyezheti. A kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült A véletlenül elpusztult, de megtartani nem kívánt halat haladéktalanul át kell adni a tógazdának.
• Máshonnan hozott élő csalihallal való horgászat csak abban az esetben megengedett, ha a csalihal egyébként megfelel a törvényi előírásoknak.
• A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
• Gépkocsival, motorkerékpárral, segédmotorkerékpárral csak az arra kijelölt helyen szabad parkolni.
• A horgászrendet kötelező a horgászat megkezdése előtt megismerni, és annak során azt betartani és a tulajdonos egyéb utasításait szem előtt tartva horgászni!
• A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosultak (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve, faházának és fogási zsákmányának átvizsgálását biztosítani!
• A tavon az országos tilalmi idők vannak érvényben, az ettől való eltéréseket specifikumokat a horgász köteles megismerni. A tilalmi idők és fogási korlátozások a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet 9. sz. melléklete szerint az alábbiak:
• csuka 02. 01 – 03. 31. legalább 40 cm
• balin (halfaj) 03. 01 – 04. 30. legalább 40 cm
• sügér 03. 01 – 04. 30. minden
• fogassüllő 03. 01 – 04. 30. legalább 30 cm
• kősüllő 03. 01 – 06. 30. legalább 25 cm
• garda (halfaj) 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm
• domolykó 04. 15 – 05. 31. legalább 25 cm
• jászkeszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm
• szilvaorrú keszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm
• paduc 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm
• márna 04. 15 – 05. 31. legalább 40 cm
• ponty 05.02. – 05. 31. legalább 30 cm 
• compó 05. 02 – 06. 15. legalább 25 cm 
• Európai harcsa 05. 02 – 06. 15. legalább 60 cm, fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
• sebes pisztráng 10. 01 – 03. 31. legalább 22 cm 
• menyhal – legalább 25 cm

• A telepített halak akklimatizálódása érdekében a haltelepítést követően eseti időszakos tilalom bevezethető, annak a helyben szokásos módon való kihirdetését követően azt betartani kötelező. A mindenkori telepítési tilalom hossza két hétnél nem hosszabb.
• Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, felügyeletüket másra bízni tilos!
• Olyan kapásjelző használata mely pl. hanghatásával a mások pihenését zavarja használni tilos.
• Az engedélyes horgász tudomásul veszi a fent említett szabályokat, azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Horgászrendben nem rendelkezett szabályok megegyeznek a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény rendelkezéseivel. A Horgászrend előírásait megszegőkkel szemben a Halászati Hatóság a törvény szigorával jár el.